NHFU Oslo

28. april 2015
NHFU Oslo jobber interessepolitisk og arrangerer aktiviteter i Oslo, blant annet Oslo FunkFest. Følg NHFU Oslo på Facebook og Instagram for oppdatert informasjon om hva som skjer! 

Dette er styret:
  • Leder: Ida Hauge Dignes
  • Nestleder: Nikita Amber Abbas
  • Økonomiansvarlig: Johannes Loftsgård
  • Styremedlem: Henriette Felix
  • Styremedlem: Ljubomir Krogsberg
  • Styremedlem: Rina Wesenberg
  • 1.vara: Amir Hashani
  • 2.vara: Eva Marthea Reusch
  • 3.vara Salamatu Kamara 

Kontaktinfo
Ida Hauge Dignes: 942 68 982/ida@dignes.net
Nikita Amber Abbas: 467 84 057/nikita.abbas@icloud.com 

Faddere: Marianne Knudsen og Marte Imingen. Kontaktinfo her. 

Bankkontonummer: 1506.08.26665 

Organisasjonsnummer: 995 562 618.