Nyttige maler og info

12. september 2016

Reiseregningsskjema

For sentrale arrangementer gjelder 1 og 2. 

1. Dersom du har kjørt bil, fyller du ut dette skjemaet. Her kan du også legge ved andre utgifter, om du har det: Reiseregningsskjema for NHFU.xlsx Legg ved kvitteringer, fyll ut og send til: NHFU, Schweigaardsgate 12, Postboks 9217, Grønland, 0134 Oslo, eller skann kvitteringer og send til nhfu@nhf.no Fyll ut teksten som er markert i rødt. Pengene utbetales ved slutten av hver måned, dersom de kommer inn før den 20, den samme måneden.   

2. Hvis du har utlegg for bane, buss, taxi og lignende, fyller du ut dette skjemaet: Refusjon av utlegg NHFU 2017.docx Legg ved kvitteringer, fyll ut og send til: NHFU, Schweigaardsgate 12, Postboks 9217, Grønland, 0134 Oslo eller skann kvitteringer og send til nhfu@nhf.no. Fyll ut teksten som er markert i rødt. Pengene utbetales hver torsdag. 

3. Hvis du har reiser i lokallaget ditt sendes kvittering til økonomiansvarlig i lokallaget. 

Power Point - mal

NHFU har en NHFU Power Point-mal(powerpoint) som kan brukes til presentasjoner.

Leie av NHF sitt kontor

Hvis du skal være på NHF sitt kontor på kveldstid eller i helgen må du lese vår Brannverninstruks: BRANNINSTRUKS FOR NORGES HANDIKAPFORBUND-revidert mars 2017.docx. I tillegg må du fylle ut NHF - Avtale lån av lokaler.doc. Denne sendes til nhf@nhf.no eller fylles ut gis til resepsjonen (Servicetorget). 

VIJU-system

VIJU-systemet er systement vi i NHFU bruker til møter på nett (i stedet for Skype). Trykk på lenken under til den du skal ha møte med: 

VIJU-lenke Sadia:
VIJU-lenke Ingrid: 
https://myvijucloud.com/meet/93281745/
VIJU-lenke Sissel: https://myvijucloud.com/meet/49236185/
VIJU-lenke Kristofer: https://myvijucloud.com/meet/13579826/ 

Bruk: Google Chrome som nettleser.
Trykk på: Join through browser.
Man kan også «låse» møtet, noe jeg anbefaler at dere gjør, til høyre er knappen «lock room». Da kan ingen andre komme inn i møtet mens dere har møte.
Er det dårlig nett, skru av kameraet. 

Brev

Skal de sende ut brev eller formelle skriv kan du gjerne bruke denne: Mal for brev NHFU(word).

Invitasjon

Eksempel på en invitasjon til et arrangement: Eksempel på en invitasjon til å delta på NHFU-arrangement.docx

Saksliste og protokoll

MAL PÅ EN PROTOKOLL.docx
MAL PÅ EN SAKSLISTE.docx

Politisk fravær

For å få kreve at politisk fravær ikke skal telle mot fraværsgrensa, og ikke føres på vitnemålet, må fraværet dokumentes. Fyll ut skjemaet på politiskfravær.no, skriv det ut og få det signert av en som jobber i NHF eller NHFU. Dette kan du levere til faglæreren din, og da er fraværet dokumentert.

Sakspapirer til årsmøte

Alle maler på sakspapirer til årsmøte i regionlaget ditt, finner du her. 

NHFU-Logo

Her kan du laste ned vår logo i ulike størrelser:

Informasjonsbrosjyrer

Kontakt 

Kontaktinfo til sentralstyret og ansatte finner du her.

E-post og oversikt over alle lederne i NHFUs lokallag

E-post og oversikt over alle lederne i NHFUs lokallag