Reiseregningsskjema

15. mai 2018
For sentrale arrangementer gjelder 1 og 2. 
 

1. Dersom du har kjørt bil, fyller du ut dette skjemaet. Her kan du også legge ved andre utgifter, om du har det: Reiseregningsskjema NHFU (bilkjøring).xlsx Legg ved kvitteringer, fyll ut og send til: NHFU, Schweigaardsgate 12, Postboks 9217, Grønland, 0134 Oslo, eller skann kvitteringer og send til nhfu@nhf.no Fyll ut teksten som er markert i rødt. Pengene utbetales ved slutten av hver måned, dersom de kommer inn før den 20, den samme måneden.   

2. Hvis du har utlegg for bane, buss, taxi og lignende, fyller du ut dette skjemaet: Refusjon av utlegg NHFU (ikke bilkjøring).docx . Legg ved kvitteringer, fyll ut og send til: NHFU, Schweigaardsgate 12, Postboks 9217, Grønland, 0134 Oslo eller skann kvitteringer og send til nhfu@nhf.no. Fyll ut teksten som er markert i rødt. Pengene utbetales hver torsdag. 

3. Hvis du har reiser i lokallaget ditt sendes kvittering til økonomiansvarlig i lokallaget.