Årshjul for økonomiansvarlig

24. oktober 2017
 1. Årsmøte – økonomiansvarlig velges

a)       Protokoll med underskrift, årsmelding og regnskap må sendes til nhfu@nhf.no innen 1. mai for å kunne oppdatere Brønnøysund.

 1. Få tilgang til banken og oversikt over økonomien.

a)       Tilgang til banken kan ordnes etter at Brønnøysund er oppdatert.

b)       Utlegg, reiseregninger og regnskapsføring mnd. – mnd. 

 1. Noen søknadsfrister i løpet av året;

a)       1. juni

 • Frifond; NHFU sentralt søker for hele organisasjonen, men får også noen midler per regionslag i NHFU.
 • Rapportere bingomidler.
 • LNU mangfold og integrering

b)       6. juni

 • Sophies Minde Stiftelsen

c)        1. august

 • NHF sitt interessepolitiske fond
 • Fritt Ord

d)       15. september

 • Extrastiftelsen
 • ExtraExpress

e)       1. oktober

 • LNU mangfold og integrering

f)        1. februar

 • NHF sitt interessepolitiske fond

g)       1. mars

 • LNU mangfold og integrering

h)       15. mars

 • Extrastiftelsen
 • ExtraExpress
 1. Årsmøte – økonomiansvarlig velges

a)       Oppnevne revisor à for å søke om momskompensasjon

b)       Legge frem og få godkjent regnskapet (må sendes ut 2 uker før årsmøtet)

c)       Protokoll med underskrift, årsmelding og regnskap må sendes til nhfu@nhf.no innen 1. mai for å kunne oppdatere Brønnøysund