Bingomidler

Regionlaget kan få inntekter fra bingo og store lotteri med omsetning over 200 000 kroner. Dette er en relativt enkelt måte å få inn støtte til arbeidet i regionlaget. Det aller viktigste å huske på er fristen for å rapportere, som er den 1. juni. Nedenfor redegjør vi for hvordan man går fram.
19. januar 2017
  • Først av alt må regionlaget bli godkjent for å få bingoinntekter. Dette trenger man bare å gjøre en gang ved å fylle ut dette skjemaet
  • Regionalget må deretter betale et engangsgebyr på 1300 kr for godkjenning og registrering i Lotteriregisteret. 
  • Fristen for å søke om bingomidler er 1. september hvert år.  
  • Alle lotteriverdige organisasjoner skal rapportere til Lotteritilsynet hvert år innen 1. juni. Rapporteringen skal sendes på eget fastsatt skjema som du finner her. Skjemaet får personen som er satt opp som kontaktperson tilsendt rundt april. Fyll ut punkt en, to og seks. Tallene skal dere kunne finne i regnskapet deres. Under punktet "Gi en kort beskrivelse av bruken", kan dere skrive: "Norges Handikapforbund Ungdom region X er tilknyttet Norges Handikapforbund. Norges Handikapforbund er en interesseorganisasjon som skal arbeide for likestilling og full samfunnsmessig deltakelse for alle." Når skjemaet er ferdig utfylt, skal søknaden sendes til postmottak@lottstift.no eller elektronsik om man har mulighet til det.
  • Du kan også fylle ut skjemaet gjennom Altinn: Her er lenken.