Frifondsmidler

Frifond er en støtteordning hvor regionlagene i NHFU får penger til lokale aktiviteter som for eksempel temakveld, stand eller hyttetur.

12. september 2016

Hva er frifondsmidler?

Frifond er penger som skal gå til lokal frivillig barne- og ungdomsaktivitet. Frifond er midler NHFU får fra LNU [1], som sentralstyret fordeler ut til regionlagene. Noen eksempler på hva frifondsmidler kan gå til er: temakveld for alle medlemmer, stand (og utstyr til stand som t-skjorter/buttons/plakater), aksjoner, politiske foredrag, filmkvelder eller hyttetur. Støtten skal ikke:

-brukes av sentralstyret
-brukes til å lønne ansatte
-brukes til å samle inn penger
-brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
-brukes til innkjøp av rusmidler, herunder også alkohol

Hvis et regionlag ikke bruker opp frifondsmidlene innen 31. desember må NHFU betale tilbake til LNU. 

Rapportering av oppbrukte midler: Det er ingen egen rapportering for frifondsmidelene. Det må bare komme tydelig frem i årsmeldingene deres, samt årsregnskap hva dere har brukt frifondsmidlene til. Dette kan dere gjøre ved å skrive "frifondsmilder" bak det dere har brukt frifondsmidelene til. Eksempel på dette ser dere her: Mal for årsregnskap for NHFU - frifondsmilder.xlsx Bare spør!

Her kan dere lese mer om frifond: NHFU Retningslinjer for LNU Frifondsmidler 2019.docx


[1] LNU står for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.