Frifondsmidler

Frifond er en støtteordning hvor regionlagene i NHFU får penger til lokale aktiviteter som for eksempel temakveld, stand eller hyttetur.

12. september 2016

Hva er frifondsmidler?

Alle regionlagene i NHFU får frifondsmidler fra LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner). Disse pengene skal gå til lokal aktivtet. Eksempel på bruken er styremøter, innkjøp av materiell, stand-materiell, hytteturer, reise i forbindelse med aktivtet, møtemat eller temakvelder.

Hvis et regionlag ikke bruker opp frifondsmidlene innen 1. juni vil NHFU måtte tilbakebetale dette til LNU. 

Rapportering av oppbrukte midler: Det må komme tydelig frem i årsmeldingene deres, samt årsregnskap hva dere har brukt frifondsmidlene til. Dette kan dere gjøre ved å skrive "frifondsmilder" bak det dere har brukt frifondsmidelen til. Eksempel på dette ser dere her: Mal for årsregnskap for NHFU - frifondsmilder.xlsx Bare spør!

Her kan dere lese mer om frifond: NHFU Retningslinjer for LNU Frifond midler 2017.docx

Bare ta kontakt om det skulle være noe!