Økonomiansvarlig

12. september 2016

1. Ofte når et nytt styre velges, bytter man ut personen som er økonomiansvarlig. Da er det viktig at man ordner opp med banken for at den nye økonomiansvarlige får tilgang til lokallagets bankkonto. Bankene har forskjellige ordninger, noen steder må man møte opp fysisk, mens andre steder holder det å fylle ut et skjema. Ring eller send en e-post til banken dere bruker, for å høre hvordan de gjør det. 

2. Personen som er økonomiansvarlig bør lage seg en perm hvor de kan ha oversikten over kvitteringer og utlegg i regionlaget. Perm kan du få hos oss.

3. Det kan også være lurt å føre regnskapet for mye man bruker hver måned. Dette gjør det enklere når regnskapet skal legges fram for årsmøtet. Her finner dere et

4. På årsmøtet til regionlaget (mer info om årsmøter ovenfor) skal økonomiansvarlig lage og fortelle om regnskapet, altså hva regionlaget har brukt penger på det siste året. Regnskapet kan fylles ut slik:  

5. Revisorgodkjenning: Revisor må gå gjennom regnskapet før årsmøtet og skrive en revisorberetning. Mal på dette finner dere her  Dette gjør at dere kan søke om å få momskompensasjon, altså at dere kan få penger tilbake. En revisor trenger ikke å være statsautorisert, og det kan for eksempel være en som er ansatt på regionskontoret eller en tillitsvalgt i NHF. På hvert årsmøte må dere også velge revisor for året som kommer.

6. Det er viktig at både leder og økonomiansvarlig har tilgang til lokallagets bankkonto. 

Bruk oss og spør gjerne om det er noe dere lurer på, og lykke til!

Her finner dere en grundig mal for økonomisnavarlig i NHFU.