Søke økonomisk støtte

Her finner dere en liten oversikt over steder hvor kan man søke økonomisk støtte.
12. september 2016

Sophies Minde Stiftelsen
- søknadsfrist 6. juni - inntil 100 000 - svar på søknadene vil bli gitt gitt innen 1. oktober.

LNU Mangfold og integrering
- Søkere kan få opp til 75 000 kroner for å realisere sitt prosjekt. Søknadsfristene er 1. oktober, 1. mars og 1. juni hvert år.

Extrastiftelsen
- søknadsfrist for helseprosjekter er 15. september (fra 2017 blir det to søknadsfrister, 15. mars og 15. september).

ExtraExpress
- Det er to søknadsfrister hvert år, 15. mars og 15. september. Tildelingen gjøres kjent senest 15. mai og 15. november. Søknadsbeløp: opptil 30 000.

Fritt Ord
- Frist 1. august

NHF sitt interessepolitiske fond:
- Søknader må sendes innen 1. februar eller 1. august. Det interessepolitiske fondet til NHF skal bidra til finansiering av interessepolitiske prosjekter, tiltak og aktiviteter som fremmer full samfunnsmessig deltakelse og likestilling for bevegelseshemmede. Det er kun NHFs organisasjonsledd som kan søke om midler gjennom NHFs interessepolitiske fond.