Årsmøte NHFU Nord-Norge

Hva: Årsmøte i NHFU Nord-Norge. Les mer om hva et årsmøte er, her

Når: 9. til 11. mars.

Hvor: Kommer. 

For: Medlemmer i NHFU Nord-Norge. 

Kontaktperson:
Dagny Sofie. 
1
juni
12
juni
15
juni

Sentralstyremøte NHFU

Dato: 15. juni 2018
22
juni

Sommersamling NHFU Nord-Norge

Dato: 22. juni 2018
16
august

Storbyweekend 2018

Dato: 16. august 2018
18
august

Funkisdagen

Dato: 18. august 2018
12
oktober

Landsmøte 2018

Dato: 12. oktober 2018