Årsmøte NHFU Trøndelag

Hva: NHFU Trøndelag invitererdeg som er medlem hos oss til samling i forbindelsen med vårt årsmøte. På Lørdag starter vi kl. 11.00 og temaet for helgen vil være “Sammen om en ny tid"!

Når: Den 3. til den 4. mars. 

Hvor: Clarion Brattøra.

For: Medlemmer i NHFU Trøndelag. 

PåmeldingSend epost med påmelding til: kristian.lian@nhf.no. Send navn på deg og evt. Assistent, allergier og andre eventuelle spesielle behov. Hvis du har behov for overnatting må du også spesifisere romtype. Si også ifra her dersom du trenger å få dekket ytterligere reiseutgifter eller overnatting fra Fredag. Påmeldingsfristen er 15. Februar.

Kontaktperson:
Marianne Knudsen.
1
juni
12
juni
15
juni

Sentralstyremøte NHFU

Dato: 15. juni 2018
22
juni

Sommersamling NHFU Nord-Norge

Dato: 22. juni 2018
16
august

Storbyweekend 2018

Dato: 16. august 2018
18
august

Funkisdagen

Dato: 18. august 2018
12
oktober

Landsmøte 2018

Dato: 12. oktober 2018