Om oss i NHFU

18. mai 2015

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. Vi arbeider for full likestilling for funksjonshemmede.

Som medlem kan du være med på samlinger og kurs hvor du lærer om dine rettigheter og hva vi kan gjøre sammen for å bedre forholdene våre. Vi setter det sosiale fellesskapet i organisasjonen vår høyt. Vi har for tiden fem regionlag. Regionlagene er NHFU-lag som arrangerer ting i sitt lokalmiljø. Ta gjerne kontakt med ditt regionlag dersom du har lyst til å bli med på det som skjer der du bor. Mer informasjon finner du under fanen "regionlag". 


Gjennom politisk engasjement og påvirkning jobber vi for økt innflytelse over beslutninger som angår oss. Det at mennesker fungerer ulikt og har forskjellig biologi skal ikke skape unødvendige skiller sosialt, kulturelt eller økonomisk. Alle skal ha lik mulighet til utdanning, jobb og egen bolig.

Vi er også på sosiale medier. Du finner oss på: Blogg,  twitterinstagramYoutube og Facebook. Disse oppdateres jevnlig og her får du en oversikt over hva som skjer i organisasjonen.