Sex, mangfold og selvtilitt er topp!

29. mars 2017




Yes we fuck!

Vi i NHFU er lei av at vi først og fremst blir identifisert som funksjonshemmede. Funksjonshemmingen er ikke vår identitet eller merkelapp. Derfor vedtok vi på landsmøtet 2016 å opprette et eget utvalg med fokus på Seksualitet, identitet og mangfold (SIMU). Målet til SIMU er påvise at vi er mye mer enn bare "de funksjonshemmede". Vi er de lesbiske, de homofile, de transkjønnede, vi kan tilhører ulike etnisiteter, religioner. Vi er menn, vi er kvinner, vi er late, vi er snille, vi er rocka, vi er like, vi er ulike. Vi er variasjon, vi er ikke de samme, vi er like ulike som alle andre ungdomsgrupper. SIMU vil drive arbeid mot samfunnet, media og enkelt menneskers fordommer. Men det viktigste arbeidet er arbeidet mot våre medlemmer. Vi ønsker å gjennomføre prosjekter og kurs med fokus på at alle medlemmer av NHFU skal få frihet og trygget til å være seg selv, først og fremst.


SIMU-utvalget består av:

Ingrid Thunem (leder). Ingrid kan nås på ingrid.thunem@gmail.com. 

Bendik Laumann Vedal

Regine Elvevold

Sadia Iqbal

Camilla Stenersen


For tiden har utvalget to fantastiske prosjekter, "Yes, we fuck" og "Ikke mitt når det er blenda-hvitt".

"Yes, we fuck" er et seksualitet -og identitetsprosjekt som fokuser på at alle uansett funksjonsevne har og har rett til en seksualitet. Du er deg! Du er sexy! Identiteten din er mer enn bare funksjonsnedsettelsen. Vi ønsker synlighet og å bryte tabuer. Gjennom foredrag og samlinger ønsker vi å belyse alle deler av seksualitet og identitet. Om du lurer på noe eller vil bidra, si fra til Ingrid Thunem.

Mangfold er viktig for oss i NHFU. Derfor ønsker vi å bli enda mer mangfoldige, og å være en organisasjon for alle mennesker med funksjonsnedsettelser. For å sikre deltagelse og synlighet har vi rekrutteringsprosjektet "Ikke mitt når det er blendahvitt", hvor Sadia og hennes mino-crew når ut til mennesker med nedsatt funksjonsevne og minioritetsbakgrunn. Ønsket er at dette arbeidet skal utvides til å også omfatte søknadskurs og multikulturelle sosiale happenings. Om du vil bidra elle vite mer ta kontakt med Sadia