Vi mener

"Ingenting om oss, uten oss!". Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. Vi jobber for full likestilling for funksjonshemmede.
04. mai 2015
Les om våre verdier, her: Verdigrunnlag.

Les om hva og hvordan vi skal jobbe de neste to årene, her: Arbeidsprogram for 2018 til 2020.

Her finner du våre resolusjoner.