Vi mener

04. mai 2015

Vi mener at funksjonshemming er samfunnsskapte barrierer, og at dette er diskriminerende fordi mennesker fungerer forskjellig. Tilgjengelighet er absolutt nødvendig for å kunne ta selvstendige valg.


Vi jobber for:

  • Likestilling på alle områder mellom funksjonshemmede og andre

  • At unge mennesker skal kunne si sin mening og bli hørt

  • Tilgjengelighet til kollektivtransport for alle

  • Respekt for menneskets egenverd i forskning

  • Mulighet for studentbolig eller egen bolig for alle

  • Bedring av unge funksjonshemmedes muligheter til utdannelse og arbeid

Les mer i våre vedtekter (hvilke rutiner og regler organisasjonen følger) og vårt prinsipprogram (hva vi mener).