NHFU Agder

06. april 2017
NHFU Agder er regionlaget for deg som bor i Aust eller Vest-Agder. Velkommen du også!

Dette er styret:
  • Henriette Nielsen - Leder og økonomiansvarlig
  • Jørgen Johansen -  Nestleder    
  • Maria Andersen - Styremedlem 
  • Maria Mørkestøl Nordkviist - Styremedlem      
Interessert? Spørsmål? Ta kontakt med Jørgen Johansen på 952 87 273 eller jo.johansen91@gmail.com. 

Fadder: Johannes Loftsgård
Kontonummer:
Organisasjonsnummer: