NHFU Agder

06. april 2017


NHFU Agder
er regionlaget for deg som bor i Aust eller Vest-Agder. Velkommen du også!

Dette er styret:
  • Henriette Nielsen - leder og økonomiansvarlig
  • Jørgen Johansen -  nestleder    
  • Maria Andersen - styremedlem 
  • Maria Mørkestøl Nordkviist - styremedlem      
Interessert? Spørsmål? Ta kontakt med Henriette Nielsen på tlf 913 31 516 eller e-post henriette.nielsen20@gmail.com. 

Kontonummer: 15061792411
Organisasjonsnummer921 580 851