NHFU Oslo

28. april 2015


NHFU Oslo jobber interessepolitisk og arrangerer aktiviteter i Oslo, blant annet Oslo FunkFest. Følg NHFU Oslo på Facebook og Instagram for oppdatert informasjon om hva som skjer! 

Dette er styret:

  • Tamarin Varner - leder
  • Ida Hauge Dignes  - nestleder
  • Johannes Loftsgård - økonomiansvarlig
  • Rina Wesenberg
  • Henriette Felix
  • Ljubomir Krogsberg
  • Salamatu Kamara -  Vara
  • Amir Hashani - Vara
Vil du vite mer, ta gjerne kontakt med leder Tamarin Varner på 993 76 636 eller e-post tamarin.varner@gmail.com eller send en e-post til vår fellesmail som er nhfu.oslo@gmail.com. 

Bankkontonummer: 1506.08.26665 
Organisasjonsnummer: 995 562 618.