Politiske utvalg

14. mars 2019
I NHFU har vi fire politiske utvalg

1) Utvalg om utdanning
Ida Hague Dignes, Leder 
Dannie Guttie Hermansen
Camilla Stenersen
Isak Tornes
Vigdis Grímsdóttir Nielsen

Kontaktinfo Ida: Tlf: 94268982, E-post: ida@dignes.net

2) Utvalg om hjelpemidler
Gabriel Wilhelmsen Hoff, Leder 
Kontaktinfo Gabriel: Tlf: 948 40 152, E-post: gabrielwhoff.nhfu@gmail.com

3) Utvalg om Universell Utforming
Daniella Hermansen, Leder

Kontaktinfo Daniela: Tlf: 969 10 154, E-post: dannie.guttie@gmail.com

4) Utvalg om Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
Marianne Knudsen, Leder
Nikita Amber Abbas
Anita-Elisabeth Bjørklund
Johannes Loftsgård
Alexander Petersen

Kontaktinfo Marianne: Tlf:976 82 639, E-post: marianne.knudsen1999@gmail.com